Usluge

Fizičko obezbeđenje

Stroge bezbednosne procedure koje primenjujemo prilikom vršenja ove usluge i tehnička opremljenost (mobilna tehnologija, radio veze) , garantuju maksimalnu sigurnost za naše klijente.

Tehničko obezbeđenje

Sistemi tehničkog obezbeđenja mogu značajno da smanje potrebu za fizičkim obezbeđenjem, što je veoma značajno sa aspekta optimizacije poslovanje i smanjivanja troškova.

Spasilačka služba

Usluge vršimo na zatvorenim i otvorenim vodenim površinama tokom i van kupališne sezone. Permanentnu zaštitu života posetilaca obavljaju visoko obučeni kadrovi sa licencom.

Poljočuvarska služba

Svi izvršioci koji su angažovani u ovoj službi prošli su selektivne stručne kurseve, položili državne ispite i stekli licence neophodne za obavljanje ove vrste poslova. Odlikuje nas kontinuirana komunikacija sa vlasnicima, korisnicima i nadležnim lokalnim institucijama.

Portirski i čuvarski poslovi

Ovi poslovi zahtevaju i stalnu komunikaciju sa ljudima i razne administrativne poslove, te ih stoga obavljaju isključivo stručni i školovani izvršioci koji, uz korišćenje savremene tehničke i komunikacione opreme, mogu da odgovore na sve zahteve postavljene od strane klijenata.

Bezbednosni konsalting

Po zahtevima klijenata i u skladu sa zakonskim normama delujemo kao savetodavni partner po pitanju bezbednosnih procedura, planova obezbeđenja, bezbednosnih provera i predloga konkretnih i praktičnih mera za zaštitu imovine, događaja i poslovanja.