Ustupanje radnih kadrova

Ustupanje radnih kadrova je novija usluga u portfoliu kompanije IPON Bezbednost. Kod ove usluge, radnik koji se ustupa klijentu, radni odnos u formalno pravnom smislu zasniva u našoj kompaniji, a privredno društvo kojem je radnik ustupljen podnosi samo evidenciju radnih sati dotičnog radnika, dok svu ostalu pravnu administraciju i zakonske obaveze vezane za zapošljavanje radnika izvršava pravna služba naše kompanije.

Odabir kandidata sa kojima zasnivamo radni odnos radi pružanja usluga koje klijenti zahtevaju vršimo u bliskoj saradnji sa samim klijentima, uvažavajući njihove savete i predloge, sa ciljem angažovanja i ustupanja radnih kadrova kvalifikovanih i osposobljenih da izađu u susret konkretnim zahtevima klijenata.

Primenom ovakve usluge dobijamo klasičnu “win-win” situaciju u kojoj su zadovoljni i naši klijenti i za njihove potrebe angažovani radni kadrovi. Radnici su u radnom odnosu i stiču sva prava koja iz njega proizilaze, a klijenti su došli do radnih kadrova koji su im potrebni bez potrebe da sami prolaze sve pravne i zakonske procedure koje proces zapošljavanje radnika podrazumeva.