Sistemi za video nadzor

Sistemi za video nadzor postali su nezaobilazni deo zaštite kako poslovnih tako i privatnih objekata i imovine. IPON Bezbednost vrši projektovanje i realizaciju klasičnih sistema zas video nadzor, kao i savremene IP sisteme prilagođene Vašim potrebama. Sistemi za video nadzor primenjuju se za nadgledanja proizvodnih procesa u fabrikama, rad mašina u postrojenjima, nadzor robe u prodavnicama i skladištima, nadzor izloženih eksponata, nadzor ulaza i izlaza vozila, utovar i istovar robe, nadzor radnika u firmama, nadzor pacijenata na intenzivnoj nezi, nadzor posetioca na nekom događaju i druge slične primene. Planiranje i projektovanje sistema video nadzora je složen proces koji mora da se uklopi u rezultate analize bezbednosne ugroženosti objekta, lica ili materijalnih dobara uz poštovanje svih postojećih specifičnosti objekta, položaja i njegove namene pa sve do uklapanja u tehnologiju rada koja se u njemu odvija.

Oprema za video nadzor koju ugrađujemo je instalirana u maloprodajnim objektima širom sveta. Uz naše dugogodišnje iskustvo u tehnologijama mrežnog video nadzora, možete da budite uvereni da ćemo Vam omogućiti da ostvarite svoje svoje ciljeve u obezbeđivanju vaših maloprodajnih objekata.