Održavanje higijene u objektima

Održavanje higijene u objektima je usluga koju za naše klijente izvršavamo u saradnji sa našim partnerima specijalizovanim za uslugo održavanja higijene u objektima. Usluga podrazumeva vanredno čišćenje poslovnih i drugih objekata, kao i redovno održavanje higijene u poslovnim objektima (poslovnim zgradama, kancelarijama, fabričkim halama, tid.) koje sa sa klijentima uređuje Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji u dužem vremenskom periodu. Kompanija IPON Bezbednost garantuje da će sve usluge ovog tipa biti izvršavane na najvišem profesionalnom nivou, poštujući sve higijenske standarde, sa posebnim akcentom na bezbednosni aspekt imovine u objektim gde se usluga vrši. Kompletnu uslugu čišćenja i održavanja objekata možete dobiti saradnjom sa nama, što Vama skraćuje vreme nabavke sredstava za čišćenje, unajmljivanja osoblja i svih drugih obaveza koje mogu da Vam oduzmu dragoceno vreme.