Obezbeđenje javnih skupova

Obezbeđenje javnih skupova, sportskih događaja i manifestacija zahteva angažovanje većeg broja naših izvršilaca koji su prošli teorijsku i praktičnu obuku za ovaj vid obezbeđenja.

U saradnji sa klijentima (organizatorima javnog skupa) naš stručni tim vrši bezbednosne procene vezane za broj učesnika na skupu, kao i o potencijalnim bezbednosnim rizicima koji mogu da nastanu, te u skladu sa tim analizama određujemo optimalan broj pripadnika obezbeđenja koji je garancija da će svi sigurnosni aspekti skupa biti pod kontrolom.

Sve poslove prilikom obezbeđivanja javnih skupova, naši kadrovi obavljaju poštujući stroge bezbednosne standarde (zakonski propisane) i interne pravilnike koji se primenjuju prilikom vršenja ove vrste usluga.

Konstantna veza sa sanitetskim službama i pripadnicima MUP-a garantuje blagovremenu reakciju u slučaju rizičnih situacija. Naše mogućnosti u domenu obezbeđenja javnih skupova dosežu angažman od 350 obučenih izvršilaca po jednom događaju ovakve vrste.