Mobilno obezbeđenje

Mobilno obezbeđenje ili patrolna služba je bezbednosna kategorija koja se umesto tradicionalnog, neprekidnog angažovanja radnika obavlja više puta tokom 24 časa, motorizovanim i nemotorizovanim patrolama uz evidentiranje na kontrolnim tačkama.

U okviru ove vrste usluge, zaštita se obavlja redovnim, vanrednim i preventivnim obilascima štićenih objekata, što omogućava i faktor iznenađenja i otežava ugrožavanje sigurnosti objekata.

Usluga podrazumeva i izlaske naših patrola na alarmne situacije, kao i obezbeđenje objakata nakon eventualnog incidenta sa ciljem zaštite dokaza i zadržavanja sumnjivih lica do dolaska nadležnih organa, a u skladu sa zakonskim ograničenjima koja se primenjuju u slučaju ovakvih situacija.

Mobilno obezbeđenje je često pogodniji vid obezbeđenja od tradicionalnog, jer pruža priliku za optimizaciju troškova uz istovremenu zaštitu objakata na visokom profesionalnom nivou.