Kontrola vozila (GPS)

Kontola vozila (GPS) je usluga implementacije sistema za satelitsko praćenje i kontrolu kretanja vozila. Ovaj sistem je baziran na GPS (Global Positioning System) tehnologiji i integraciji sa WEB protokolima, samim tim klijenti mogu da prate kretanje vozila u realnom vremenu i da u svakom momentu imaju tačnu lokaciju vozila pod nadzorom.

Neke od mogućnosti ovakvih sistema su npr. pregled istorije kretanje, prikaz brzine kretanja, pregled mesta zaustavljanja i trajanje pauze, praćenje potrošnje goriva, pregled ruta kretanja vozila, itd.

U saradnji sa našim partnerima vršim kompletnu implementaciju sistema i obuku klijenata za samostalno korišćenje servisa.