Kontrola radnog vremena

Kontrola radnog vremena se vrši putem sistema za kontrolu pristupa i evidencije radnog vremena. Zaposleni se prijavljuju na terminal za očitavanje (karticom ili preko otiska prsta) prilikom dolaska na radno mesto i odjavljuju prilikom odlaska sa radnog mesta.

Ovakvi sistemi omogućuju poslodavcima efikasnu evidenciju i obradu podataka o prisustvu i odsustvu zaposlenih na svojim radnim mestima, ali i kontrolu fizičkog pristupa zaposlenih u strožije kontrolisana područja (robni magacin, kancelarije) u okviru poslovne zgrade ili poslovnog kompleksa.

U saradnji sa našim partnerima instalaciju ovakvih sistema vršimo po principu “ključ u ruke”, a klijenti se obaučavaju za korišćenje celokupnog sistema za kontrolu radnog vremena i evidenciju prolaska zaposlenih lica.