Angažovanje profesionalnih vozača

Angažovanje profesionalnih vozača za lične i poslovne potrebe je usluga koju vršimo najčešće u kombinaciji sa uslugom obezbeđenja lica. Svi vozači koje kompanija IPON Bezbednost angažuje za potrebe klijenata su visoko obučeni vozači sa višegodišnjim profesionalnim vozačkim iskustvom.

Svi vozači prošli su i osnovne kurseve prve pomoći i obezbeđenja lica, kako bi u potencijalno rizičnim situacijama bili u mogućnosti da reaguju adekvatno i spreče mogućnost nastanka većeg rizika za lica koja prevoze.