Alarmni (protivprovalni) sistemi

Alarmni (protivprovalni) sistemi u velikoj meri smanjuju šansu za provalu i nastanak štete u objektima pod zaštitom. Kompanija IPON Security svojim klijentima može da pruži uslugu kompletnog osmišljavanja i instalacije ovakvih sistema kako bi objekti i imovina koja se nalazi u njima bili dovedeni do najvišeg niovoa bezbednosti.

U saradnji sa našim partnerima, klijentima nudimo visoko profesionalni alarmni sistem kanadskog brenda ParadoX.

Profesionalni protivprovalni alarmni sistem ParadoX (Kanada)

  • Zaštitite se od provale

Alarmni sistem projektovan je tako da štiti kompletan prostor objekta. Detektori pokreta sa dualnim senzorskim elementom, štite od svih vrsta provala. Svi elementi sistema imaju anti-sabotažnu zaštitu. Ukoliko se bilo koji od elemenata sistema odvoji od sistema (preseče se kabel, ošteti detektor i slično ) sistem se automatski aktivira.

  • Snažna sirena

Sistem poseduje snažnu spoljnu sirenu sa blicerom ( antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, alarm u slučaju gubitka napajanja, zaštita od kratkog spoja, automatsko testiranje svih parametara uz indikaciju neipravnosti), koja se aktivira u slučaju ulaska neovlašćenih lica u objekat. Unutrašnja sirena je postavljena unutar prostora i služi za “šok”efekat.

  • Panik taster

Pritiskom “panik” tastera automatski se aktivira alarm i dojava.

  • Monitornig centar / Dojava na telefon

U slučaju alarma, sistem vrši dojavu na telefon (mobilni ili fiksni). Sistem podržava opciju povezivanja sa alarm-monitoring centrom. Instalacijom alarmnih sistema najnovije generacije i povezivanjem na monitoring centar, postoji mogućnost da se prate svi signali koje Vaša alarmna centrala emituje i to 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji i 365 dana godišnje. Na taj način, obezbeđen je najveći nivo zaštite ljudi i objekata. U slučaju alarmnog stanja, operater monitoring centra obaveštava ovlašćeno lice i policiju ili vatrogasce. Ova usluga se plaća mesečno. Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.

  • Različite šifre

Projektovani sistem podržava do 32 korisnika i 32 različite šifre, kojima korisnici mogu da aktiviraju/deaktiviraju sistem, aktiviraju “panik” alarm, itd. Korsnicima se mogu dodeliti različiti nivoi pristupa. Sve aktivnosti korisnika se beleže u memoriju sistema. Uz svaki sistem dobijate i nalepnice za objekat (Pažnja: objekat je obezbeđen alarmnim sistemom!). Nakon puštanja sistema u rad vrši se obuka korisnika za korišćenje sistema. Obezbeđeno je i uputstvo za upotrebu sistema na srpskom jeziku.