POLJOČUVARSKA SLUŽBA

Poljocuvari IPON

Poljočuvarska služba je specifična vrsta usluge, koju vršimo uz pomoć adekvatnih vozila i tehničke opreme, bez obzira na trenutne vremenske uslove. Stručnost naše službe u ovoj oblasti rezultat je višegodišnjeg iskustva u obavljanju poslova ovog tipa.

Svi izvršioci koji su angažovani u ovoj službi prošli su selektivne stručne kurseve, položili državne ispite i stekli licence neophodne za obavljanje ove vrste poslova. Odlikuje nas kontinuirana komunikacija sa vlasnicima, korisnicima i nadležnim lokalnim institucijama.

POLJOČUVARSKA SLUŽBA - IPON Security

 • Zaštita prirodnih vrednosti (tla i zemljišta, voda, šuma, biosfere i biodiverziteta, flore i faune, upravljanje otpadom i dr. ).
 • Unapređenje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta i ruralnog razvoja.
 • Edukacija poljočuvara i jačanje svesti kod poljoprivrednih proizvođača o značaju i koristi zaštite kako poljoprivrednog zemljišta tako i životne sredine.
 • Poboljšanje informisanja u oblasti zaštite i održivog razvoja (sajt, plakati, TEREN, sastanci sa poljoprivrednim proizvođačima, stručno obrazovanje zainteresovanih/ asistenti i docenti sa poljoprivrednog fakulteta).
 • Sprečavanje svih onih koji svojom delatnošću uzrokuju štetu, zagađuju, uništavaju ili na bilo koji drugi način obezvređuju prirodno okruženje i to svim legalnim i demokratskim sredstvima a u saradnji sa nadležnim organima.
 • Širenje svesti o značaju održivog razvoja kao skladnog odnosa ekologije i privrede.

 

Poslovi poljočuvarske službe (u skladu sa zakonom i Odlukom opštine) su:

 • da putem čuvara polja vrši neposrednu zaštitu useva i zasada na poljoprivrednom zemljištu od poljske štete i zaštitu poljskih puteva i kanala
 • da putem čuvara polja spreči spaljivanje organskih ostataka posle žetve useva na poljoprivrednom zemljištu
 • da putem čuvara polja spreči ispašu stoke na obradivom poljoprivrednom zemljištu
 • da za svaku nedozvoljenu radnju kojom je pričinjena poljska šteta utvrdi bliža obeležja radnje, prikupi podatke o poljoprivrednom zemljištu na kojem je šteta učinjena i njegovom vlasniku, odnosno korisniku, prikupi podatke o izvršiocu i svedocima ukoliko ih ima i o svemu tome sačini zapisnik
 • da o pričinjenoj poljskoj šteti blagovremeno obaveštava poljoprivrednog inspektora i vlasnika, odnosno korisnika poljoprivrednog zemljišta kome je šteta pričinjena
 • da zaprimi zahtev oštećenog lica za procenu poljske štete i postupa po istom na način određen Odlukom
 • da vrši administrativno tehničke poslove za potrebe Komisije za procenu poljske štete
 • sprečava sve radnje kojima se nanosi šteta poljoprivrednim usevima i zasadima, šteta na poljskim putevima i kanalima, kao i na ribnjacima
 • sprečava nanošenje štete mahanizaciji na poljoprivrednim imanjima
 • pronalazi učinioce poljske štete
 • stoku otkrivenu u šteti, bez čuvara ili čiji je vlasnik nepoznat, sprovede i preda na mesto za čuvanje

...
  peliculas de comedia