NAJAM BEZBEDNOSNE OPREME

Najam bezbednosne opreme

Najam bezbednosne opreme je usluga koju vršimo u dogovoru sa klijentima kojima je takva oprema potrebna na određeni vremenski period.

Specijalizovani smo za najam komunikacione opreme u domenu radio veza i pripadajućih baznih stanica vrhunskog kvaliteta predviđenih za sve vidove bezbednosnih aktivnosti. Usluga podrazumeva i obuku klijenata za korišćenje komunikacione opreme.

Posedujemo i vršimo i najam zaštitnih barijera (“policijske ograde”) u svrhu tehničkog obezbeđenja javnih skupova i sličnih događaja visokog rizika.

 

...
    peliculas de comedia